28 Jan 2020

U 17. i 18. stoljeću na prostoru Osmanskog carstva je bilo rasprostranjeno, čak se može reći da je bila i moda, da žene budu što više vjerski obrazovane, da poznaju književnost, jezike i da mogu raspravljati o vjerskim pitanjima sa najvišim učenjacima. 

Poznata su pisma Asije Hatun iz Skoplja velikim derviškim šejhovima koja se čuvaju u Top Kapi Saraju. Shodno tome, ovo se odrazilo i na evropske dame koje su veoma često oblačile osmansku žensku gar...

23 Jan 2020

Ne sudite ljudima po vanjštini 

(الشيخ علي الطنطاوي)

Jedan od najistaknutijih arapskih književnika 20. st., šejh Ali et-Tantavi (1909-1999.), veliki islamski pravnik, dugogodišnji sudac u Siriji, daija poznat u čitavom islamskom svijetu kazuje o događaju koji mu se desio u Bagdadu:

"Dobio sam zaposlenje u Bagdadu, kao profesor kniževnosti na jednom fakultetu. Bio je to moj prvi susret s Bagdadom u kome nisam nikoga poznavao. Šetao sam ulicama i ušao...

23 Jan 2020

Šejh Muhammed Hasen bin Alevi bin Abbas bin Abdilaziz El-Haseni El-Maliki El-Mekki (1948-2004)


Poznati muslimanski učenjak, fekih malikijskog mezheba, muhaddis i ekspert u oblasti hadisa, te sufija i muršid – Muhammed Alevi El-Maliki, kako se najčešće oslovljava je rođen 1367. hidžretske godine, ili 1948. godine po gregorijanskome računanju vremena. Potiče i preko očeve i preko majčine strane od dinastije Idrisija sa sjedištem u Fesu, što znači da...

23 Jan 2020

Knjiga „Minhadžu 'l-'abidin“ je posljednje djelo imama Gazalija, k.sa. Imam Gazali je poznat ovdašnjim muslimanima, već odavno, kroz brojne njegove knjige koje su prevedene na naš jezik. Ali, ovo djelo koje je pred nama je posebno po tome, što je to posljednje djelo koje je Imam izdiktirao, prije svoje smrti. Ova nam činjenica daje do znanja da je to djelo, djelo u kojem se otkriva punina njegove misli i djelo kojeg možemo posmatrati kao njegov sv...

22 Jan 2020

Princeza Sultan Fatima, čiji su se nišani nalazili u haremu Careve džamije u Foči, bila je kćerka sultana Bajazita II, a po nekima Ibrahima I, a supruga Jusuf-paše, rodom iz Vrane u Dalmaciji (po Evliji Čelebiji iz Šujice kod Livna). Ova dobrotvorka je u Foči podigla džamiju, vjerovatno u prvoj polovini 16. stoljeća. Evlija Čelebija je spominje kao vrijednu građevinu pokrivenu olovom, što znači da je bila masivnija građevina i sa kamenom munarom....

19 Jan 2020

Dr. Ali Abdulhalim Mahmud 

Pobude osjećaja urođenog ljudskoj naravi

Mjesto djeteta u porodici određuju mnogobrojne pobude svojstvene čovjeku, u skladu s osjećanjima, čuvstvima, nastojanjima i stremljenjima s kojima ga je Allah stvaranjem podario, te sa svrhom da se razmnožava i produžava život kroz život svoje djece.

Uzvišeni i Milostivi Allah je budućim očevima i majkama dao da se rode s velikom ljubavlju prema djeci, uvijek prožetom žrtvovanjem. Ot...

17 Jan 2020

NABAVKA VOJNE OPREME

Vijeće ministara BiH i Vlada Republike Turske sklopili su sporazum o saradnji prema kojem se našoj zemlji donira 200 miliona turskih lira (oko 60 miliona KM). Sredstva će se koristiti za nabavku vojne opreme, a uslov je da ona bude naručena od turske namjenske industrije. 

U sporazumu koji je sada u procesu konzultacija i kojeg treba potvrditi Parlamentarna skupština BiH stoji da naznačeni dio alociranih sredstava može se iskori...

16 Jan 2020

2.17. POGLAVLJE O NAMASKIM MEKRUHIMA

77 radnji je pokuđeno (mekruh) klanjaču (musaliji) :


1. i 2. da namjerno preskoči vadžib ili sunnet, 


3. da se igra sa svojom odjećom ili sa svojim tijelom,


4. da prevrne kamenčiće, izuzev jednom za sedždu ,


5. da pucketa prstima,


6. da prepliće prste,


7. da stavi ruke na bokove (da se podboči, tehassur),


8. da okreće vrat,


9. da sjedne na pete i zadnjicu, uspravivši koljena,


10. da opruži laktove,


11. da zasuče rukave...

11 Jan 2020

2.14. POGLAVLJE O ZIKROVIMA NAKON NAMAZA

Sunnet je da osoba ustane na sunnet-namaz koji se nadovezuje na farz-namaz.
Prenosi se od Šemsu-l-eimme el-Halvanija da nema smetnje da se virdovi (svakodnevni zikrovi) uče između farza i sunneta. Nakon selama pohvalno je (mustehabb) imamu:


1. da se pomakne na svoju lijevu stranu, kako bi klanjao sunnet nakon farza,


2. da se nakon sunneta okrene licem prema ljudima,


3. pa da prouče Estagfirullah (Tražim...

8 Jan 2020

Na današnji dan, 8. januara 1537. godine u Sarajevu je osnovana Gazi Husrev-begova medresa. To je najstarija odgojno-obrazovna ustanova na prostoru jugoistočne Evrope koja u kontinuitetu radi 482 godine. Njen osnivač Gazi Husrev-beg, sin je bosanskog plemića Ferhat-bega i sultanije Seldžuke, kćerke sultana Bajezida II i sestre sultana Selima I. Dužnost bosanskog sandžakbega obavljao je u tri navrata u periodu između 1521. i 1541. godine. Gazi Husr...

8 Jan 2020

USKORO U PRODAJI

Izvor: Hazreti Hatidža, majka pravovjernih


Prva osoba koja je povjerovala u posljednjeg Allahovog Poslanika

Autor: Omer Sabundžu
Prijevod s turskog: Dženan Hasić

Starosna dob hazreti Hatidže, r.a., i Allahova Poslanika, s.a.v.s.


Generalno se prihvaćaju predanja koja govore da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom sklapanja braka imao dvadeset i pet, a hazreti Hatidža, r.a., četrdeset godina, dok se druga predanja smatraju slabima. Po...

8 Jan 2020

Piše: dr. Ali es-Sallabi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić, Saff.ba

Među muslimanima općenito, a među Arapima posebno, raširena je rasprava o ideji i politici popustljivosti i ustupaka osmanskih sultana, posebno za vrijeme vladavine sultana Abdul-Hamida II, među kojima se posebno spominje ustupanje i predaja Libije Talijanima, što samo po sebi zahtijeva rasvjetljavanje povijesnog konteksta te važne faze u muslimanskoj povijesti. Istin...

30 Dec 2019

ZNAČAJI DATUMI U KALENDARU IZ U 2020. GODINI


Lejletu'r-regaib - četvrtak, 27. februar 2020.
 

Lejletu'l-miradž - subota, 21. mart 2020.


Lejletu'l-berat - utorak, 07. april 2020.


Prvi dan ramazana-početak posta - petak, 24. april 2020.


Mevlud na Buni - subota, 4. maj 2020.


Dan džamija - četvrtak, 07. maj 2020.


Dan pobjede na Bedru - nedjelja, 10. maj 2020.


Lejletu-l-kadr - utorak, 19. maj 2020.


Prvi dan Ramazanskog bajrama - nedjelja, 24. maj 2020.


Dan šehida...

28 Dec 2019


Znaj da su dokazi Njegovog postojanja veći od toga da se mogu izbrojati ili da se mogu obuhvatiti jer je sve dokaz Njega i sve upućuje na Njega.

Izlaganje o tome ćemo sažeti u tri metode:

Prva metoda: Dokazivanje ajetima objavljenim o različitim vrstama postojećih stvari

To su stvari poput Zemlje, nebesa, životinja, biljaka, brda, mora, vjetrova, kiša, Sunca, Mjeseca, noći, dana i drugih stvorenja. Sva ona ukazuju da ona imaju proizvođača koji ih je...

27 Dec 2019

2.11. POGLAVLJE O SITUACIJAMA KOJE SKIDAJU OBAVEZU DŽEMATA

Dolazak u džemat spada zbog jedne od sljedećih 18 situacija: 


1. kiše,


2. studeni, 


3. straha, 


4. pomrčine, 


5. zatvora,


6. sljepila,


7. paralize (oduzetosti),


8. amputiranosti ruke i noge, 


9. bolesti,


10. nepokretnosti,


11. blata, 


12. hronične bolesti,


13. starosti,


14. ponavljanja fikha zajedno sa grupom koja će, ako osoba ode u džemat, završiti, 


15. iznesene hrane zbog koje se osoba bori sa sobo...

Please reload