28 Feb 2019

Nas vrijedni Nazif ef. Garib u koordinaciji sa sejh Muhammed ef. Salihom, pripremio je kracu zbirku Medinskih poruka, savjeta i dova, koja je svojevrsni ruzicnjak pun prelijepog mirisnog cvijeca. Svaki dan otpocnite citanjem kratke Medinske poruke i dove a cijelu zbirku mozete preuziti klikom na sliku ispod:

21 Dec 2018

Mostarska poruka, petak, 14. Rebiu-l-ahir 1440.h.g./ 21. decembar 2018.godine

Neizmjerna hvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru i Stvoritelju svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, i neka je Allahov blagoslov i mir na Njegova poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikove ashabe – prijatelje, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana. Amin!

''…a ti podsjeti ili opomeni jer zaista podsjećanje ili opominjanje kor...

1 Nov 2018

Mostarska poruka, petak, 24. safer 1440.h.g./ 02. novembar 2018.godine

Neizmjerna hvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru i Stvoritelju svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, i neka je Allahov blagoslov i mir na Njegova poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikove ashabe – prijatelje, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana. Amin!


''...i pomažite se u dobru i bogobojaznosti, a nemojte se pomagati u griješenju i neprijateljstvu...'...

6 Oct 2018

Mostarska poruka, petak, 25. muharrem 1440.h.g./ 05. oktobar 2018.godine

Neizmjerna hvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru i Stvoritelju svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, i neka je Allahov blagoslov i mir na Njegova poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikove ashabe – prijatelje, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana. Amin!

''…a ti podsjeti ili opomeni jer zaista podsjećanje ili opominjanje koristi...

28 Sep 2018

Mostarska poruka, petak, 18. muharrem 1440.h.g./ 28. septembar 2018.godine

Neizmjerna hvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru i Stvoritelju svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, i neka je Allahov blagoslov i mir na Njegova poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikove ashabe – prijatelje, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana. Amin!

''... a ti opomeni ili podsjeti, jer zaista podsjećanje ili opominjanje ko...

21 Sep 2018

Mostarska poruka, petak, 11. muharrem 1440.h.g./ 21. septembar 2018.godine

Neizmjerna hvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru i Stvoritelju svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, i neka je Allahov blagoslov i mir na Njegova poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikove ashabe – prijatelje, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana. Amin!


''…a ti podsjeti ili opomeni jer zaista podsjećanje ili opominjanje koristi v...

14 Sep 2018

Mostarska poruka, petak, 04. muharrem 1440.h.g./ 14. septembar 2018.godine

Neizmjerna hvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru i Stvoritelju svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, i neka je Allahov blagoslov i mir na Njegova poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikove ashabe – prijatelje, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana. Amin!


''... zaista u tome ima znakova za razumom obdarene.'' (er-Ra'd 4.)

Hidžra je...

21 Aug 2018

Mostarska kurban-bajramska poruka, utorak, 10. Zu-l-hidždže 1439.h.g./ 22. avgusta 2018.godine

Neizmjerna hvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru i Stvoritelju svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, i neka je Allahov blagoslov i mir na Njegova poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikove ashabe – prijatelje, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana. Amin!

''...a ti podsjeti i(li) opomeni, jer zaista podsjećanje i(li) opominjanje k...

17 Aug 2018

Mostarska poruka, petak, 06. Zu-l-hidždže 1439.h.g./ 17. avgusta 2018.godine

Neizmjerna hvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru i Stvoritelju svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, i neka je Allahov blagoslov i mir na Njegova poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikove ashabe – prijatelje, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana. Amin!

U prošlosedmičnoj poruci govorio sam o nekim događajima vezanim za noćno putovanje Muhammeda a.s.,...

6 Jul 2018

Poruka iz Atlante, SAD, 22.sevvala 1439.h.g./ 06. juli 2018.godine

Živjeti islam

Neizmjerna hvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru i Stvoritelju svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, i neka je Allahov blagoslov i mir na Njegova poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikove ashabe – prijatelje, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana. Amin!

'…a ti podsjeti ili opomeni jer zaista podsjećanje ili opominjanje korist...

11 Apr 2018

Neizmjerna hvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru i Stvoritelju svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, i neka je Allahov blagoslov i mir na Njegova poslanika i miljenika Muhammeda a.s., Poslanikove ashabe – prijatelje, i sve onekoji ga budu slijedili do Sudnjeg dana. Amin!

''…a ti podsjeti ili opomeni jer zaista podsjećanje ili opominjanje koristi vjernicima.''(Ez-Zarijat 55)

Polazeći od spomenutih riječi Uzvišenog Allaha po...

Please reload